Diễm Diễm

Bất cứ nơi nào con đi, bất kể thời tiết như thế nào, luôn mang theo ánh nắng mặt trời của riêng mẹ và con. 💓 #Lazada66 #Hetoistylechotoi #SieuSaleHe66